Navigácia

Zoznam tried › Trieda 1.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.9.
Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Graveczová
Počet žiakov: 14, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 4
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Soňa Balaščáková
2    Jakub Bosák
3    Rastislav Feciľák
4    Michal Kleban
5    Sofia Kozáková
6    Richard Kvašňák
7    Oliver Marcinčin
8    Nina Sobeková
9    Sebastián Straka
10    Michaela Šalatová
11    Róbert Šidelský
12    Patrik Šoth
13    Filip Zuščák
14    Noel Petrisak
Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1108 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola , Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov
    Základná škola sídl. Vinbarg
    Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov
  • +421 054 4746271
    tel. vedúca šk. jedálne:
    0911 882 981

Fotogaléria