Navigácia

Zoznam tried › Trieda 3.B

Zoznamy žiakov: TriedaA1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Emília Fedorová
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 12
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Timotej Fek
2    Victoria Hasmandová
3    Tadeáš Hudák
4    Nina Chomová
5    Petronela Chomová
6    Vanesa Kendrová
7    Veronika Kendrová
8    Natália Kolibabová
9    Eliška Lukáčová
10    Martin Mačejovský
11    Miroslava Michnová
12    Simeon Skošník
13    Dávid Olšanský
14    Barbora Paulová
15    Daniela Podlesná
16    Barbora Sobeková
17    Klára Vargová
18    Timotej Kaščák
Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1122 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.09.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola , Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov
    Základná škola sídl. Vinbarg
    Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov
  • +421 054 4746271
    tel. vedúca šk. jedálne:
    0911 882 981

Fotogaléria