Navigácia

Zoznam tried › Trieda 3.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.9.
Triedny učiteľ: Mgr. Dana Fellegiová
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 9
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Charlotte Baranová
2    Viktória Eliašová
3    Ella Hanobíková
4    Nicolas Hudák
5    Marek Jurčák
6    Diana Kořinková
7    Klára Kyjaková
8    Jozef Lesej
9    Loriána Magdová
10    Veronika Mojdisová
11    Liana Pasterňáková
12    Timotej Rusnák
13    Samuel Ščerba
14    Stanislav Šimiček
15    Charlotte Šoltysová
16    Jakub Zuščák
17    Samuel Nmai
Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1081 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.01.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola , Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov
    Základná škola sídl. Vinbarg
    Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov
  • +421 054 4746271
    tel. vedúca šk. jedálne:
    0911 882 981

Fotogaléria