Navigácia

Zoznam tried

Názov
1.A Triedny učiteľ Mgr. Anna Rohaľová
1.B Triedny učiteľ Mgr. Katarína Graveczová
2.A Triedny učiteľ Mgr. Iveta Klimkovská
Foto
2.B Triedny učiteľ Mgr. Emília Fedorová
3.A Triedny učiteľ Mgr. Dana Fellegiová
Foto
3.B Triedny učiteľ Mgr. Eva Eliašová
Foto Foto Foto
4.A Triedny učiteľ Mgr. Valéria Tarbajová
Foto
4.B Triedny učiteľ Mgr. Alena Dzúrová-Trnovská
Foto
5.A Triedny učiteľ Mgr. Ján Gmiterko
Foto
5.B Triedny učiteľ Mgr. Viera Mikulová
Foto
6.A Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Bartošová
Foto
6.B Triedny učiteľ Mgr. Mária Kendrová
Foto
7.A Triedny učiteľ Mgr. Alena Fellegiová
Foto
7.B Triedny učiteľ Mgr. Jitka Feciľáková
Foto Foto Foto Foto Foto
8. Triedny učiteľ Mgr. Iveta Slivová
Foto Foto
9. Triedny učiteľ Mgr. Eva Mačejová

© aScAgenda 2018.0.1081 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.01.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola , Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov
    Základná škola sídl. Vinbarg
    Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov
  • +421 054 4746271
    tel. vedúca šk. jedálne:
    0911 882 981

Fotogaléria